ÚČTO - Evidence zakázek

Evidence zakázek s návazností na adresář odběratelů.

Obr.2 Nabídka - Evidence zakázek

Evidenční číslo zakázky je 5-místné, kde první číslice znamená rok, kdy byla zakázka vzata do evidence a další tři číslice jsou pořadové číslo zakázky v daném roce

Rxxxx R poslední číslice roku
  xxxx pořadové číslo zakázky

Zaevidování zakázky provedeme následujícím způsobem:

Program předloží zakázkové číslo, pod kterým bude zakázka zaevidována. Poté doplníme IČO, pokud není uvedeno nebo známo, není nutno jej zadávat. Dále doplníme přesnou adresu (POZOR - tato adresa se přejímá pro vyhotovení faktury - krycího listu). V případě že máme název a adresu odběratele v adresáři, stiskneme klávesu F10 a zobrazí se nám výpis adres z adresáře. Z tohoto seznamu si vybereme patřičnou adresu a klávesou Enter ji přesuneme do formuláře na evidenci zakázek. Po doplnění celé adresy, zadáme číslo a datum objednávky. Obsah zakázky zde slouží jako informace, nikde se dále, na rozdíl od adresy, nepoužívá. Zadávání údajů ukončíme klávesou F2 Program se zeptá zda je vše v pořádku, pokud ano stiskneme klávesu A nebo Enter v opačném případě klávesu N

Prohlížet zaevidované zakázky můžeme začít po stisknutí klávesy F3 Listování po jednotlivých zakázkách provádíme pomocí kláves Page Up zpět a Page Down dopředu. Klávesou F10 si zobrazíme seznam všech zaevidovaných zakázek. Pomocí kláves šipka nahorů a šipka dolů najedeme na položku ve formuláři, kterou chceme opravit. Při prohlížení můžeme provést také opravu zakázky stisknutím klávesy F4 Opravu opět ukončíme klávesou F2 stejně jako při zaevidování zakázky. Pokud chceme objedávku vymazat z evidence, provedeme to klávesou CtrlF8, program zobrazí dotaz zda opravdu zakázku vymazat.

Obr.3 Vstupní formulář pro evidenci zakázek

Obr.4 Zobrazení seznamu zakázek

Zpět nahoru

Adresář zákazníků a dodavatelů můžeme použít jako databázi odběratelů, adresář je možno použít při evidenci zakázky nebo při tisku krycího listu. Tento adresář můžeme používat také jako telefonní seznam. Práce s adresářem je stejná jako práce s evidencí zakázek. Při zadání dalšího zákazníka do evidence, se předloží evidenční číslo pod kterým bude zákazník zaevidován.Při zadávání firmy do adresáře IČO není nezbytně nutné zadávat. Adresář je automaticky doplňován o dodavatele z evidence dodavatelských faktur.

Obr.4 Vstupní formulář pro evidenci zákazníků do adresáře

Klávesou F10 si můžeme zobrazit výpis adresáře, seřazený podle abecedy.

Obr.5 Výpis adresáře zákazníků

Zpět nahoru


 Poslední úprava 24.06.2005

TKsoft © 2002