ÚČTO

Stručný popis programu ÚČTO

Program UCTO  je určen pro evidenci zakázek, fakturaci, sledování saldokont odběratelů a dodavatelů (pohledávky, závazky), evidence výpisů z běžného účtu a vedení pokladny, zpracování údajů pro podvojného účetnictví malé firmy - rozvaha, výsledovka. Náklady a výnosy je možno mít rozlišené dle středisek v případě, že firma je rozdělena po střediscích. Taktéž je možné sledovat náklady a výnosy na jednotlivé zakázky.

Program obsahuje několik základních částí

 • evidence zakázek
 • fakturace
 • kniha odeslaných faktur /saldokonto odběratelé/
 • kniha došlých faktur /saldokonto dodavatelé/
 • běžný účet a pokladna
 • účetní deník
 • obnova datových souborů
 • Po spuštění programu a zadání účetního období se zobrazí úvodní nabídka /menu/. Účetním obdobím rozumíme měsíc a rok ve kterém chceme pracovat, účtovat. Toto má význam především pro zpracování -

 • evidence DPH - jak měsíční tak i čtvrtletní
 • výsledovky, rozvahy - měsíčni, čtvrtletní, pololetní, roční.
 • Program sám nabídne období v závislosti od datumu a pokud bude období vyhovovat, stačí stisknout klávesu Enter. V opačném případě, zadáme nové období, a to v tomto tvaru

  mmrr mm měsíc (POZOR například leden napíšeme jako 01)
  rr poslední dvojčíslí roku  

   HLAVNÍ NABÍDKA PROGRAMU

  Obr.1 Úvodní nabídka /menu/

  Jestli-že chceme vybrat některou část, můžeme to provést dvěma způsoby :

  - pomocí kláves šipka nahoru nebo šipka dolů se přesuneme na tu část, kterou chceme vybrat a klávesou Enter tento výběr potvrdíme, nebo

  stisknutím klávesy zvýrazněného písmene (v případě barevného monitoru červeně) - například Fakturace - krycí list - stiskneme písmeno [F]

  a program nás zavede do této části, kde se nám může zobrazit buď formulář pro vstup dat nebo další nabídka.

   Poslední úprava 24.06.2005

  TKsoft © 2002