SOFTWARE

Název Popis programu Prostředí OS Síť Poznámka
WINDOWS          
FIRMAWIN Podvojné, jednoduché účetnictví Windows Windows ANO  
SKLADWIN Skladová evidence Windows Windows ANO  
SledZak Sledování zakázek Windows Windows ANO  
HIM Evidence HIM Windows Windows ANO
PS Evidence pohřební služby Windows Windows ANO  
Odpady Evidence svozů Windows Windows ANO  
Tridirna Evidence odpadů Windows Windows ANO
DOS          
ÚČTO Podvojné účetnictví DOS Windows ANO  
MZDY Mzdová agenda DOS Windows ANO
SKLAD Skladová evidence DOS Windows ANO
FAK Fakturace elektromontážních prací DOS Windows ANO
FIRMAJ Jednoduché účetnictví DOS Windows ANO Peněžní deník
Odpady Evidence odpadů DOS Windows ANO ÚČTO, Tridirna - fakturace
           
 ÚČTO

Další informace   

Program pro vedení podvojného účetnictví, evidence zakázek, fakturace, evidence DPH. Je možno použít i pro neplátce DPH.
Evidence zakázek Zaevidování zakázky  
  Adresář odběratelů a dodavatelů  
  Tisk seznamu zakázek  
  Tisk adresáře  
Fakturace Vyhotovení faktury - krycí list  
  Storno faktury - daňový dobropis  
  Zálohová faktura  
Kniha odeslaných faktur Prohlížení evidence  
  Tiskové sestavy Kniha odeslaných faktur
    Pohledávky
    Odběratelé
Kniha došlých faktur Zaevidování, prohlíženi  
  Převodní příkazy  
  Tiskové sestavy Kniha došlých faktur
    Závazky
    Dodavatelé
Běžný učet, pokladna Běžný účet - evidence, prohlížení  
  Pokladna - evidence, prohlížení  
  Sestava - běžný účet  
  Pokladní kniha  
Hlavní účetní kniha Interní doklady - evidence, prohlížení  
  Hlavní účetní kniha  
  Tiskové sestavy Výsledovka
    Rozvaha
    Hlavní kniha
    Položkový výpis účtu
  Evidence DPH Měsíční
    Čtvrtletní
    Sestava daňových dokladů
  Účtová osnova  

Další informace Zpět nahoru

Poslední úprava 24.06.2005

TKsoft © 2002