MZDY

Jak začít pracovat s programem a z čeho se vůbec skládá

Program je rozdělen do několika částí.

První a prakticky nejdůležitější je osobní evidence. V této evidenci máme základní údaje o pracovníkovi - osobní číslo, které je důležité pro další práci, příjmení a jméno, středisko na kterém pracuje, rodné číslo, adresa bydliště, datum nástupu do zaměstnání, datum ukončení zaměstnaneckého poměru, pracovní zařazení, platová třída, druh pracovní kategorie - technik, dělník, druh důchodu, platový výměr (hodinová sazba u dělníků, měsíční plat u techniků) , osobní hodnocení, procenta prémií, délka pracovní doby.

Na tuto osobní evidenci navazuje takzvaná kartička pracovníka. Je to evidence, ve které se ukládají tyto údaje : odpočitatelné položky, nárok na dovolenou a čerpání dovolené, průměry na dovolenou a nemocenské dávky, výše půjček, spoření, pojistek, kód zdravotní pojišťovny u níž je pracovník zaregistrován. Toto jsou všechno údaje které se mohou každý měsíc měnit a proto v kartičce vidíme celý rok, tak jak se tyto částky měnily.

Další evidencí je evidence nemocenských dávek - zde evidujeme všechny dávky nemocenského pojištění - proplácené i neproplácené, ošetřování člena rodiny, příspěvek při narození dítěte, pohřebné. Z této evidence program při zpracování úkolového listu získá informace o dnech a částkách při proplácení těchto dávek.

Na předcházející evidence již bezprostředně navazuje samotné zpracování úkolových listů (výčetek). Nejprve provedeme zápis úkolových listů za všechny pracovníky. Program v okamžiku zadání osobního čísla pracovníka a doplnění odpracovaných dnů, dovolené apod., spočítá hrubou mzdu, provede výpočet sociálního a zdravotního pojištění, výpočet zálohy na daň z příjmu. Odečte všechny druhy srážek uvedených v kartičce pracovníka. Po zapsání všech úkolových listů si již můžeme nechat vytisknout výplatní sáčky každého pracovníka, převodní příkazy pro odvod sociálního, zdravotního pojištění, zálohy na daň z příjmu, případně na provedení plateb na osobní konta pracovníků - převod jejich vyúčtování.

Po skončení všech zpracování za daný měsíc dáme zpracovat úkolové listy do mzdových listů. Struktura programu MZDY
 • Osobní evidence
  • Příjmení a jméno, středisko
  • datum nástupu, druh zaměstnání, plat
 • Kartička
  • Odpočitatelné položky
  • Půjčky, spoření, pojistky
  • Převod z minulého měsíce
 • Evidence nemocenských dávek
 • Pořízení výčetek
 • Tiskové sestavy
 • Výplatní lístky a výplatní listiny
 • Výkazy - zdravotní a sociální
 • Podklady pro účetnictví
 • Převodní příkazy
 • Zpracování výčetek do mzdových listů
 • Výpočet průměrů na dovoleno a nemocenské dávky
 • Tisk prohlášení o zdanitelných příjmech
 • Roční zúčtování daně
 • Tisk mzdového listu

Hlavní nabídka

Výčetky – evidence úkolových listů

 • Nahrávání výčetek pracovníků
 • prohlížení nahraných výčetek
 • oprava chybně zadaných údajů
 • znovu vytištění výplatního sáčku pracovníka

Výplatní listiny, výplatní sáčky, mincovka

 • podle středisek - pracovníci
 • výplatnice středisek
 • výplatní sáčky
 • mincovka - výčetka minci do banky

Přehledy SP, ZP, D – rekapitulace, převod do účetnictví

 • Přehledy
  • srážky - půjčky, spoření, pojistky, exekuce
  • vyplácené nemocenské dávky - sociální pojistné – přehled pro OSSZ
  • rekapitulace zdravotního pojištění pro různé pojišťovny
  • rekapitulace ZP dle pracovníků za jednotlivé ZP
  • hlášení pro zdravotní pojišťovny
  • zálohové daně, srážková daň
 • Rekapitulace
  • střediska
  • firma celkem, technici a dělníci celkem

Převodní příkazy, převody ČS

 • záloha na daň z příjmu pracovníků
 • zdravotní pojištění
 • sociální pojištění
 • půjčky, spoření, pojistky, exekuce

Kartička pracovníka – zálohy, srážky

 • Odpočitatelné položky - pracovník, děti, roční odčitatelné položky pro roční zúčtování
 • Dovolená – nárok k 1.1., nevyčerpaná dovolená z minulého roku, čerpání dovolené (dny)
 • Průměry na dovolenou, nemoc+OČR
 • Srážky - půjčky, pojistky, spoření, exekuce
 • Zálohy - výplatní listiny, mincovka
 • Sestavy - průměry, čerpání dovolené

Osobní evidence

 • Pracovníci - osobni údaje - osobni číslo, příjmení, jméno
 • Tiskové sestavy
 • seznam pracovníků - bydliště
 • nástup
 • výstup

Mzdové listy

 • Evidence mzdových listů - zpracování výčetek
 • výpočet průměrů na dovolenou a nemoc
 • tisk mzdových listů
 • sestava s výdělky pro potvrzení na sociální dávky

Evidence dávek nemocenského pojištění

 • Neschopenky, OČR, PPM

Číselníky

 • střediska
 • zdravotní pojišťovny
 • kódy srážek

Utility

 • Obnova datových souborů
 • Nastavení programu
 • Nastavení údajů o firmě a umístění souborů
 Poslední úprava 24.06.2005

TKsoft © 2002