ELEKTRO

Fakturace elektromontážních prací

Program je určen k tvorbě a zpracování rozpočtů, nabídkových cen a fakturaci elektromontážních prací. Je především určen pro jednoduché ocenění montážních prací zakázek menšího rozsahu.

DEMO verze

Stručný návod

Struktura rozpočtu / faktury může být například následující :

Zakázka č.14001 - objekt č.0001 - montážní práce
    - specifikace
    - HZS
    -přirážky
  - objekt č.0002 - specifikace

Program pracuje se třemi ceníky -

 • - ceník montážních prací
 • - elektromontážní práce
 • - M-ceník
 • - ceník materiálů
 • - normativní základna
 • Všechny ceníky je možno doplňovat samotným uživatelem.

  U ceníku materiálů je možnost automatického doplňování z programu SKLAD - skladová evidence, takže uživatel programu má pro svou tvorbu nabídkových cen aktuální cenovou nabídku materiálů, které sám používá při stavebních nebo montážních pracích.

  Program dále pracuje také s tzv.normativní základnou - což je ceník, kde ke každé položce ceníku prací může být přiřazen materiál, které se u této položky používají při montáži a není nutno je poté zadávat do specifikace materiálů. Program dovoluje zadávat položky jak s tímto materiálem tak i bez něj. V případě, že vytváříme fakturu, eventuálně "zpětnou kalkulaci", můžeme si při tvorbě specifikace nechat vypsat seznam materiálů, který byl vydán na danou zakázku, samozřejmě i s množstvím a cenou.

  Každá nabídková cena, rozpočet nebo faktura má své označení - číslo zakázky. Pokud použijeme termín zakázka je tím míněna nabídková cena, rozpočet nebo i faktura na určitou zakázku.

  Všechny zakázky evidujeme v části programu Evidence zakázek

  Dále můžeme zakázku rozdělit do několika objektů - například>

  14002 / 0001 - elektrické rozvody

  14002 / 0002 - rozvaděče

  Máme tudíž na zakázce 2 objekty a na každý můžeme vypracovat zvlášť jak rozpočet tak i fakturu. U objektu číslo 0001 můžeme využít další vlastnosti programu a tou je KATALOG HOTOVÝCH VÝROBKÚ. Tento katalog vlastně není nic jiného než zakázka pod číslem 99099 a objekty na této zakázce jsou vlastně již vytvořené kalkulace - rozpočty hotových výrobků, například rozvodnicových skříní. Při tvorbě rozpočtu, faktury můžeme vstoupit do tohoto katalogu a vytáhnout si z něj již vytvořený hotový výrobek - například materiál potřebný k výrobě standartní rozvodnicové skříně.

  Tento program lze prakticky využít k fakturaci jakýchkoliv prací - ceník který obsahuje elektromontážní položky je možné doplnit o vlastní položky.

   

   Poslední úprava 15.11.2004

  TKsoft © 2002