ÚČTO - Kniha došlých faktur

Saldokonto dodavatelé - kniha dodavatelských faktur, s možností členění faktur na REŽIJNÍ, MATERIÁLOVÉ a jiné, automatické generování evidenčního čísla faktury /interní číslování faktur/,

RDxxx R       poslední číslice roku
  D     druh faktury
    0   režijní
    1   materiálová
    2   subdodávky
        xxxx pořadové číslo faktury

rozlišení způsobu platby - PŘEVODNÍM PŘÍKAZEM, HOTOVĚ nebo INKASEM , předkontace účtů pro ÚČETNÍ KNIHU a automatický přenos, výpis dodavatelských faktur k úhradě a tisk převodního příkazu do banky, sledování závazků.

Obr.11 Nabídka - dodavatelské faktury

Při evidenci dodavatelské faktury se dodavatel automaticky zapisuje do souboru dodavatelů, kde klíčem je bankovní spojení na dodavatele (číslo účtu). Pokud doplníme v položce "Číslo účtu" účet dodavatele, program si automaticky zkontroluje soubor dodavatelů zda v něm není tento dodavatel již zapsán. Pokud tomu tak je, doplní si adresu dodavatele z tohoto souboru, v opačném případě po doplnění celé adresy je nový dodavatel zapsán do souboru dodavatelů. Po zaevidování dodavatelské faktury je možno vytisknout likvidační listek, který obsahuje : interní číslo faktury, datum splatnosti, variabilní symbol, DPH a rozúčtování faktury. Tento likvidační lístek je možno připnout k došlé faktuře.

Obr.14 Vstupní formulář pro evidenci dodavatelských faktur

Pro rozúčtování faktury do účetního deníku je nutno stisknout klávesu F6 a zobrazí se tabulka rozúčtování s možností až 5-ti účtů. Součet částek na účtech musí souhlasit s celkovou částkou k úhradě. Z tohoto rozúčtování se zapíší jednotlivé účty do účetního deníku.

Obr.9 Evidence dodavatelských faktur - rozúčtování faktury

Klávesou F3 přejdeme do prohlížení a opravy jednotlivých faktur. Pokud chceme vyhledat faktur přímo, zadáme interní číslo faktury, a program pokud ji najde, zobrazí tuto fakturu. Klávesou F4 můžeme provést opravu faktury, avšak je potřeba si uvědomit, že tato faktura s předkontací je zaúčtována také v účetním deníku. Oprava účtů v rozúčtování faktury se okamžitě promítne v účetním deníku.

Vyhledat fakturu můžeme také podle některé z následujících podmínek (stiskneme klávesu F10) - účetní období, t.j. měsíc a rok ve kterém byla zaučtována

Klávesou F9 zobrazíme všechny platby k této faktuře - obzvláště výhodné poku potřebujeme zjistit, kdy a jak postupně byla faktura Vámi uhrazována - například při částečných úhradách dodavatelské faktury.

Stornování faktur provedeme následujícím způsobem : do variabilního symbolu zapíšeme evidenční číslo faktury [interní], kterou chceme stornovat, přičemž storno musí být stejného typu jako stornovaná faktura [režie, materiál], a pomocí klávesy Tab skočíme na tabulku druhů platby, kde vyberem STORNO, program zkontroluje zda faktura kterou chceme stornovat existuje, a pokud tomu tak je, doplní si všechny údaje sám a vystaví STORNO, u stornované částky faktury se do druhu platby zapíše STORNOVÁNO a jak faktura, tak i storno jsou vyřazeny z dalšího zpracování, například ze sestavy ZÁVAZKY.

TISK PŘEVODNÍHO PŘÍKAZU

Pro tisk převodního příkazu k úhradě použijeme příkaz Výpis faktur k úhradě a tisk příkazu. Program se zeptá od kterého datumu splatnosti po který datum vypsat všechny faktury u kterých nebyl dán příkaz k úhradě. Pokud druhý datum odklepneme klávesou Enter, vypíší se faktury pouze z tohoto jednoho dne. Zobrazí se nám seznam faktur, které je potřeba uhradit.

Obr.16 Výpis dodavatelských faktur k úhradě a tisku převodního příkazu do banky

Z tohoto seznamu můžeme vyloučit některé faktury, a to pomocí klávesy Enter Najedeme na fakturu kterou chceme vyloučit, a stisknutím klávesy Enter zrušíme u této faktury nápis Uhradit. Opětovným stisknutím klávesy Enter opět potvrdíme tuto fakturu pro tisk. Můžeme také zvolit opačný postup kdy chceme ze seznamu uhradit pouze jednu nebo některé faktury. Klávesou "-" zrušíme výběr všech a klávesou Enter potvrdíme pouze ty které chceme uhradit. Klávesou F5 vytiskneme hromadný příkaz k úhradě, za tímto příkazem se vytiskne krátký seznam faktur /kopie příkazu/, které jsme dali k úhradě i s interním číslováním faktury pro případné dohledávání. Při tomto tisku převodního příkazu se do faktury automaticky zapíše datum kdy byla dána faktura k úhradě. Tento údaj se zobrazuje při prohlížení knihy dodavatelských faktur.

Zpět nahoru

DODAVATELÉ - TISKOVÉ SESTAVY

Tiskové sestavy - kniha došlých faktur - běžný měsíc, běžný rok, celá kniha s možností členění na jednotlivé druhy faktur, sestava závazků (neuhrazených faktur), faktury od určítého dodavatele a platby uskutečnené v dané období..

Obr.12 Nabídka - dodavatelské faktury

 

 Poslední úprava 24.06.2005

TKsoft © 2002