ÚČTO - Kniha odeslaných faktur

Saldokonto odběratelé - kniha odeslaných faktur s přímým importem vystavené faktury z části FAKTURACE, eventuálním doplněním chybějících faktur, určeno především pro kontrolu a případné opravy, například data splatnosti, možnost označení faktury jako STORNO nebo STORNOVÁNO, oprava předkontace faktury na účty pro ÚČETNÍ KNIHU, tiskové sestavy - kniha odeslaných faktur - běžný měsíc, běžný rok, kompletní výpis knihy odeslaných faktur, pohledávky do a po splatnosti, sestava faktury - úhrady t.j. obraty účtu odběratelé

Obr.5 Nabídka - Odběratelé

Obr.8 Evidence odběratelských faktur

Prohlížení knihy odběratelských (vydaných) faktur pomocí kláves PageDown, PageUp. Zobrazit rozúčtování faktury klávesou F6

Oprava odběratelské faktury klávesou F4. Během opravy odběratelské faktury můžeme provést opravu předkontace faktury a to klávesou F6.

Klávesou F9 zobrazíme všechny platby k této faktuře - obzvláště výhodné poku potřebujeme zjistit, kdy a jak postupně byla faktura odběratelem uhrazována - například při částečných úhradách.

Obr.9 Evidence odběratelských faktur - rozúčtování faktury

Pomocí klávesy F10 si můžeme zobrazit seznam všech dosud vystavených odběratelských faktur podle těchto kritérií - období - možnost vybrat libovolný měsíc

 

Obr.10 Výpis odběratelských faktur

V horní části obrazovky, nad tímto výpisem, se zobrazuje rozúčtování každé faktury. Na konci každého řádku je zobrazeno znaménko "+" které označuje fakturu pro tiskovou sestavu. V případě, že nechceme aby faktura byla ve vytištěném seznamu , stiskneme klávesu Insert a znaménko "+" zmizí. Tiskovou sestavu si zobrazíme klávesou F5.

Zpět nahoru

ODBĚRATELÉ - TISKOVÉ SESTAVY

Obr.6 Nabídka - Odběratelé - Tiskové sestavy

Tisková sestava - Kniha odeslaných faktur - je sestava odběratelských faktur vyhotovených v daném účetním období, například všechny faktury vyhotovené v dubnu, nebo v účetním roce. Tuto sestavu je možno tisknout ve zkrácené podobě t.j. bez rozúčtování faktury nebo s rozúčtováním - kde u každé faktury je rozepsáno jak je faktura zaúčtována do účetnictví včetně zaúčtování DPH.

Obr.7b Nabídka - Odběratelé - Tiskové sestavy

Kniha odeslaných faktur

Pohledávky po splatnosti - sestava faktur nezaplacených k určitému datu.

Pohledávky po splatnosti - FIRMY - sestava faktur nezaplacených k určitému datu setříděná podle názvů firem.

Úhrady přijaté - sestava všech úhrad přijatých v daném účetním období.

Výpis faktur odběratele - sestava všech faktur od určitého odběratele - program se zeptá na název odběratele - není potřeba zadávat celý název, stačÍ třeba jen část názvu firmy.

Zpět nahoru

 Poslední úprava 24.06.2005

TKsoft © 2002