ÚČTO - Utility

UTILITY - OBNOVA SOUBORŮ

Obnovu (reindexaci) datových souborů použijeme v případě poškození některého ze souborů typu .IXC. Můžeme si vybrat zda chceme obnovit všechny indexní soubory najednou nebo například pouze indexní soubor obsahující čísla odeslaných faktur.

V takovém případě ukončete práci s programem. Potom jej opět spustíte a z hlavní nabídky vybereme příkaz Utility - archivace, obnovy a z další nabídky vybereme Obnova (reindexace) datových souborů. A nyní si vybereme který indexní soubor chceme obnovit.

Zpět nahoru

Instalace programu

Na instalační disketě je soubor FIRMA.EXE, který obsahuje program FIRMA. Pomocí tohoto programu můžeme provést instalaci programu na pevný disk, a to následujícím způsobem

A:\> install <Enter>

Program se instaluje na disk C:, kde si vytvoří adresář FIRMA, do tohoto adresáře se program překopíruje, dále si vytvoří podadresář DATA. Po skončení instalace spustíme program z adresáře FIRMA

 

C:\FIRMA>FIRMA <Enter>

Program si vytvoří konfigurační soubor FIRMA.CFG ve kterém jsou názvy adresářů, ve kterých mohou být uložena data, implicitně je to adresář C:\FIRMA96\DATA. Dále je zde název firmy, IČO, adresa, číslo účtu, peněžní ústav a daňové identifikační číslo. Tento konfigurační soubor je možno editovat libovolným textovým editorem /např. Norton Commanderem/.

Zpět nahoru

Základní význam funkčních kláves :

F1 nápověda
F2 zapsat novou položku, uložit provedené změny, vložit do seznamu novou položku
F3 prohlížení evidence, zobrazit další informace
F4 editovat, opravovat zapsané položky
F5 tisk sestavy
F6 konkrétní význam nemá, záleží od použití v programu,zpravidla může znamenat provést rozúčtování dokladu
F7 najít, vyhledat položku podle nějakého klíče
F8 vymazat, zrušit zobrazenou položku
F9 konkrétní význam nemá, záleží od použití v programu
F10 vypsat seznam položek, např. seznam neuhrazených odběratelských nebo dodavatelských faktur

 

Pokud chceme ukončit pořizování dat nebo ukončit práci s programem, stiskneme klávesu Esc Tuto klávesu můžeme použít také při opravách dat, kdy nechceme aby se změny provedly.

V případě, že si prohlížíme nějakou evidenci, například knihu odeslaných faktur, používáme k prohlížení klávesu PageUp t.j. o položku zpět, a klávesu PageDown o položku vpřed.

Zpět nahoru

DATOVÉ SOUBORY - SEZNAM A POPIS

Přehled datových souborů:

ZAKMS   evidence zakázek
  DAT datový soubor
  IXC indexní soubor - evidenční číslo zakázky
ADRMS   adresář zákazníků a dodavatelů
  DAT datový soubor
  IXC indexní soubor - evidenční číslo, název firmy
ODBMS   kniha odeslaných faktur
  DAT datový soubor
  IXC indexní soubor - číslo faktury
DODMS   kniha došlých faktur
  DAT datový soubor
  IXC indexní soubor - interní číslo faktury variabilní symbol
BNKrrrr   bankovní výpisy - běžný účet, kde rrrr - účetní rok
  DAT datový soubor
PKLrrrr   pokladna, kde rrrr - účetní rok
  DAT datový soubor
PZDmmrr   přímé zůčtovací doklady - interní doklady , kde mmrr - účetní období
  DAT datový soubor
SOUCTYrr   účetní deník - obratová tabulka účtů
  DAT datový soubor
  IXC indexní soubor - číslo účtu
Ostatní soubory
BANKY.SZN   seznam kódů bankovních ústavů, možno editovat jako textový soubor
OSNOVA   účtová osnova
FIRMA.CFG   konfigurační soubor pro program FIRMA96.EXE - obsahuje nastavení adresářů, adresu majitele programu, jeho IČO a bankovní spojení - text

 

FIRMA.CFG - Tento konfigurační soubor může obsahovat následující informace:
C:\FIRMA\DATA\ evidence objednávek
C:\FIRMA\DATA\ odběratelé
C:\FIRMA\DATA\ dodavatelé
C:\FIRMA\DATA\ skladová evidence *)
C:\FIRMA\DATA\ ceníky *)
C:\FIRMA\DATA\ příjemky, výdejky *)
C:\FIRMA\DATA\ DHIM
C:\FIRMA\DATA\ HIM
C:\FIRMA\DATA\ osobní evidence **)
C:\FIRMA\DATA\ účetnictví
C:\FIRMA\DATA\ Mzdová evidence **)
DEMO - FIRMA zkrácený název firmy
DEMO - FIRMA, adresa celá adresa firmy
158243-651/0100 číslo účtu
10561986 IČO
TKsoft - ing.Kraicinger adresa firmy - název
Na Valtické 59 ulice
691 41 Břeclav- PSČ a místo
KB Břeclav peněžní ústav
DIČ pokud je uživatelem programu plátce jeho DIČ

 *) ..... používá program SKLAD

**) .... používá program MZDY

 

 

 Poslední úprava 24.06.2005

TKsoft © 2002